Gratis Catalogus!

Catalog

U kunt een gedrukte versie van onze catalogus bestellen, door het online formulier in te vullen, of download hier de catalogus in PDF formaat.

Maatschappelijk verantwoord

De idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen, stimuleert ondernemingen om niet alleen het economisch en financieel belang na te jagen, maar ook te kijken naar de maatschappelijke en milieu gevolgen. We streven naar een gezonde balans van financieel succes en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We blijven werken aan het terugdringen van milieuvervuiling en houden ons aan alle geldende milieuregelgeving We zijn zuinig op natuurlijke bronnen, door efficiënt om te gaan met materiaal, energie en water.

We hebben het standpunt ingenomen om bedreigde houtsoorten te behouden, we geven de voorkeur aan hout dat komt uit verantwoord beheerde bossen en kopen geen hout uit regio waar de bossen bedreigd worden.

Een ander aspect van maatschappelijk ondernemen is dat we expliciet niet meewerken aan kinderarbeid, dit geldt ons bedrijf en de bedrijven van onze leveranciers. In de contract afspraken met onze leveranciers is een clausule opgenomen dat we alleen samenwerken met bedrijven waar kinderarbeid verboden is. Verder maken we bindende afspraken met deze leveranciers zodat ook hun leveranciers zich aan deze afspraak houden.

We hanteren gelijke behandeling en waardering van mannelijk en vrouwelijk personeel. We stimuleren anderen op de arbeidsmarkt om hetzelfde te doen, dus financiële onafhankelijkheid voor mannen en vrouwen, gelijke betaling van mannen vrouwen met hetzelfde werk, gelijke verantwoordelijkheid en waardigheid voor mannen en vrouwen op de werkvloer. We zijn een productiebedrijf en toch is 35% van alle Lars Laj werknemers vrouw!

We hebben personeel met een beperking in dienst, we proberen de arbeids-, trainings-, intergratie- en ontwikkelingsomstandigheden steeds te verbeteren. Onze teams leren om te gaan met mensen met een beperking, wat die beperking ook mag zijn Integratie van mensen met een beperking heeft vaak een positieve uitwerking op het gedrag van collega's.

De conclusie is dat onze prioriteit ligt bij het proces van goed rentmeesterschap van onze omgeving terwijl we gevoelig blijven voor sociale factoren.